مرور پایان‌نامه تحلیل عظیم‌داده: "بررسی تأثیر عظیم‌داده بر طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای اطلاعاتی"

می توانید این ویدیو را در آپارات مشاهده کنید