در این ویدئو به معرفی پایگاه داده مونگودی‌بی (MongoDB) به عنوان یک پایگاه داده NoSQL و یک ابزار عظیم‌داده بسیار کارآمد پرداخته می‌شود.