در این ویدئو به معرفی یکی از ابزارهای اکوسیستم هدوپ به نام آپاچی اسکوپ پرداخته می‌شود.