در این ویدئو به بررسی نقش فناوری پوشیدنی، اینترنت اشیا و داده‌های آن در معدن پرداخته شده و اتفاقاتی که احتمال رخ دادن آن‌ها در معدن وجود دارد بررسی شده است. بر این اساس وجود یک معدن هوشمند را برای کاهش خطرات، افزایش سلامت و امنیت کارکنان ضروری می‌داند.