عظیم داده(big data) چه تاثیری بر وفاداری مشتریان دارد و چگونه عملکرد فروشندگان را تغییر داده است.

می توانید این ویدیو را در آپارات نیز مشاهده کنید.