تحلیل عظیم‌داده به عنوان هسته اصلی کسب‌وکارها شناخته می‌شود و می‌تواند سبب بهبود و ارتقای تصمیم‌گیری در کسب‌وکارها شود. در این ویدیو با انواع تحلیل عظیم‌داده آشنا خواهیم شد.