هر روزه جریان‌های داده‌ای جدیدی بوجود می‌آیند که در صورت استفاده از آن‌ها، سازمان‌ها و کسب‌وکارها می‌توانند به فواید ارزشمندی دست پیدا کنند ولی در این راه موانعی وجود دارد که باید رفع شوند. فوربس با همکاری ترادیتا و مکنزی تحقیقاتی در این زمینه انجام داده‌اند که در این ویدئو تماشا خواهیم کرد.