دسته بندی:مصاحبه

مصاحبه ترجمه شده با دکتر اریک شات بنیان گذار شرکت Icahn فعال در سیستم سلامت

بیشتر شرکت‌ها تصمیمی ‌آگاهانه و سنجیده برای پذیرش جهت تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعاتی می‌گیرند. به نظر می‌رسد که تاثیر عظیم داده در پزشکی سازمان‌ها را مجبور به درگیر شدن با این موضوع می‌کند.  این مصاحبه با دکتر اریک شات، مدیر بنیانگذار انستیتوی Icahn نیویورک  صورت گرفته است.

طراحی توسط ب.علی‌میرزایی