کتاب "عظیم‌داده و عظیم‌نوآوری: تواناسازی تمایزهای رقابتی از طریق تجزیه تحلیل‌ کسب‌وکار "

“Big Data, Big Innovation: Enabling Competitive Differentiation Through Business Analytics”

این کتاب در سال 2014 توسط انتشارات وایلی به چاپ رسیده است و راهنمایی برای بالابردن دانش مشتریان، گزارش‌های مالی، شاخص‌های عملکردی و چیزهای دیگری است که مقدماتی برای رشدهای آتی هستند. اگر شما میخواهید شرکتتان با اعتماد بنفس به سمت جلو قدم بردارد، این کتاب نشان خواهد داد چگونه از چیزهایی که هم اکنون دارید در جهت چیزهایی که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارید استفاده نمایید.

دریافت فایل