کتاب "عظیم داده در عمل: چگونه 45 شرکت موفق از تحلیل عظیم داده برای تحویل نتایج خارق العاده استفاده کردند"

“Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results”

 این کتاب در سال 2016 توسط انتشارات وایلی به چاپ رسیده است. پرفروش ترین نویسنده کتاب های عظیم داده این بار با نگرشی منحصربه فرد و عمیق درباره چگونگی استفاده شرکت های بزرگ دنیا از عظیم داده بازگشته است.

بیاموزیم:
- چگونه تحلیل پیش بینی کننده به Amazon و Target و John Deere و Apple کمک کرد تا مشتریانشان را بشناسند.
- چگونه عظیم داده در پشت فعالیت های Walmart و LinkedIn و Microsoft و ... قرار دارد.
- چگونه عظیم داده صنایع پزشکی و قانونی و بیمارستانی و مد و علوم و بانکداری را دگرگون میکند.
- چگونه راهبرد عظیم داده خود را توسعه دهیم.

دریافت فایل