معرفی کتاب "تحلیل عظیم‌داده: ابزارها و فناوری‌های برنامه‌ریزی مؤثر" 

"Big Data Analytics: Tools and Technology for Effective Planning"

ویراستاران: Arun K. Somani, Ganesh Chandra Deka

سال انتشار: 2017

انتشارات: CRC

این کتاب به بررسی جنبه‌های مختلف تحلیل عظیم‌داده پرداخته و ابزارها، فناوری، اپلیکیشن‌ها و موارد مطالعه و جهت‌گیری‌های پژوهشی این حوزه را رصد می‌کند. فصل‌های این کتاب با همکاری محققان، دانشمندان علم داده از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مختلف به رشته تحریر درآمده است. 

فهرست مندرجات کتاب: 

فصل 1: چالش‌های عظیم داده

فصل 2: چالش‌های تحلیل عظیم داده

فصل 3: مدل مرجع عظیم داده

فصل 4: پژوهشی بر ابزارهای تحلیل عظیم داده

فصل 5: فهم علم داده در ورای تحلیل عظیم داده

فصل 6: مدلسازی و تحلیل پیش‌بینانه عظیم داده

فصل 7: یادگیری عمیق برای مهندسی تحلیل عظیم داده

فصل 8: چارچوبی برای کمینه‌سازی درز اطلاعات از سیستم‌های غیرعملیاتی

فصل 9: ابزارهای نرم‌افزاری آپاچی

فصل 10: ذخیره‌سازی و تحلیل داده‌های جریانی

فصل 11: تحلیل خوشه‌ای عظیم داده

فصل 12: ویژگی غیرخطی استخراج برای تحلیل عظیم داده

فصل 13: داده کاوی پیشرفته برای پیش‌بینی نرخ رویگردانی مشتری

فصل 14: خوشه‌بندی بزرگ مقیاس 

فصل 15: تحلیل عظیم داده برای هوش متصل به اینترنت اشیا 

فصل 16: زنجیره‌های ارزش و پلتفرم‌های دیجیتال عظیم داده محور

 

دریافت فایل