بخش هشتم:"Big Data User Experience Ramifications"
تجربیات کاربردهای عظيم داده ها

 فصل حاضر بر روی تبدیل تجربه مشتری یا کاربر مصرف کننده خود برای مراقبت از خارج سازمان و به منظور تعیین چگونگی استفاده از عظیم داده برای ارائه تجربه کاربری موثرتر و قانع کننده‌تر تمرکز می کند.
همانطور که قبلا در مرحله کسب درآمد داده‌ها، شاخص بلوغ مدل کسب‌و‌کار عظیم داده‌ها مورد بحث قرار گرفت، بینش مشتری و محصول که می‌تواند از عظیم داده‌ها استخراج شود، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تجربه کاربری مشتریان داشته باشد. این فرصت برای استفاده از بینش در مورد گرایش‌های رفتاری هر مشتری، همراه با بینش درباره گرایش‌های رفتاری مشتریان مشابه، می‌تواند منبع بینش ارزشمند، مرتبط و عملی برای مشتریان شما باشد. به عنوان نتیجه‌ای از این بینش‌ها، شما می‌توانید یک رابطه جذاب‌تر، عملی‌تر و در نهایت سودآورتر با مشتریان خود ایجاد کنید.
حال این فصل را با نمونه‌ای از آنچه که نباید با توجه به بهره‌گیری (و یا عدم استفاده) از بینش در مورد مشتریان خود انجام شود، آغاز کنیم.
این فصل تجربه کاربری "غیر هوشمند" را معرفی کرد. بسیاری از سازمان‌ها از حجم داده‌هایی که از طریق برنامه‌هایی مانند برنامه‌های وفاداری مشتری در مورد مشتریان خود بدست آورده اند، استفاده نمی‌کنند. این داده ها می توانند بینش مشتری و محصول را شناسایی کنند که بتواند یک تجربه مشتری مناسب تر و معقولتری را به وجود آورد. سازمانهایی که وقتی برای یادگیری، درک و استفاده از این بینش مشتری و محصول را نداشته باشند، خطرات ناشی از تجربیات غیرضروری، بدون ارتباط، گیج‌کننده و حتی خسته کننده برای کاربر می‌سازند که در دراز مدت برند سازمان را به خطر می اندازد و رضایت و وفاداری مشتری را کاهش می‌دهند.
در اینجا روشی ساده و کاربردی برای شناسایی اطلاعات لازم برای اطمینان از تجربه کاربری مرتبط، معنی دار و کاربردهای عملی تعریف شده است. این روش تضمین می‌کند که سازمان شما داده‌ها و بینش‌های مربوطه را برای کمک به مشتریان خود در تصمیمات "درست" خود در تعامل با سازمان شما فراهم کند. بعد چگونگی استفاده از عظیم داده‌ها برای بهبود فرآیندهای تعامل مشتری در نظر گرفته می‌شود. درباره اهمیت شناسایی کجا و نحوه اعمال عظیم داده‌ها از طریق کل فرآیند چرخه زندگی مشتری از پروفایل، تقسیم بندی، هدف گیری، کسب، بلوغ، حفظ و حمایت از آن بحث شده است. سازمان شما این فرصت را دارد تا بینش مشتری و محصول را برای بازآفرینی فرایندهای مشارکت مشتری مورد استفاده قرار دهد که سبب افزایش سودآوری مشتریان و رضایت مشتری در دراز مدت و همچنین حمایت از مشتری می‌شود. در نهایت به چند مدل آزمایشگاهی پرداخته شده که نشان می‌دهد چگونه سازمان شما می‌تواند بینش های مربوطه، معنی دار و عملی را برای بهبود تجربه مشتری ارتقا دهد. مدل‌ها، نمونه‌هایی را فراهم می‌کنند که از چگونگی استفاده سازمان از بینش و توصیه‌های که از منابع عظیم داده‌ها گرفته شده‌اند تا ارزش و "چسبندگی" روابط مشتریان با سازمان شما را افزایش می دهند.