نام مقاله:

Exploring the relationship between big data analytics capability and competitive performance: The mediating roles of dynamic and operational capabilities

نویسندگان: Patrick Mikalef, John Krogstie, Ilias O. Pappas, Paul Pavlou  

ژورنال: Information & Management

شماره:Volume 57, Issue 2

سال انتشار:2020

تعداد ارجاعات:27

خلاصه:

یکی از سوالات اساسی برای محققان و شاغلان حوزه سیستم‌های اطلاعاتی این است که عظیم‌داده چگونه می‌تواند برای سازمان‌ها مزیت رقابتی ایجاد کند. مقاله برای پاسخ دادن به این سوال با ایجاد ارتباط بین دیدگاه مبتنی بر منابع، توانایی‌های پویا و تحقیقات در حوزه عظیم داده، تاثیر غیرمستقیم توانمندی تحلیل عظیم داده (BDAC[1]) بر عملکرد رقابتی را مورد سنجش قرار می‌دهد. تحقیق انجام شده در این مقاله نشان می‌دهد که BDAC موجب می‌شود تا سازمان‌ها با به دست آوردن بینش، توانمندی‌های پویا خود را تقویت کنند و این امر بر توانمندی‌های حوزه بازاریابی و فن‌آوری تاثیر مثبت می‌گذارد. برای آزمایش این مدل پیشنهادی، داده‌های پرسش‌نامه‌ای که توسط مدیران و معاونان فناوری اطلاعات 202 شرکت  تکمیل گردیده، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد محققان باید علاوه بر بررسی تاثیر مستقیم سرمایه‌گذاری‌های عظیم داده،  بر چگونگی  استفاده از عظیم داده در جهت توانمندسازی و پشتیبانی توانایی‌های سازمانی تمرکز کنند.

در این مقاله تلاش شده است تا به دو سوال زیر پاسخ داده شود:

  • آیا BDAC موجب مزیت رقابتی می‌شود؟
  • با چه مکانیزمی از واسطه‌گری توانمندی‌های سازمانی، می‌توان این مزیت رقابتی را کسب کرد؟

 

مدل تحقیقات پیشنهاد شده در شکل زیر نشان داده شده است:

در این مدل، سازمان برای ایجاد توانمندی تحلیل داده، به ترکیبی از منابع ملموس، غیر ملموس و انسانی نیاز دارد. فرضیات مدل شامل موارد زیر است:

  • BDAC بر توانمندی‌های پویا تاثیر مثبت دارد.
  • توانمندی‌های پویا بر توانمندی‌های بازاریابی تاثیر مثبت دارد
  • توانمندی‌های پویا بر توانمندی‌های فناوری تاثیر مثبت دارد
  • BDAC به صورت غیرمستقیم و با واسطه از طریق توانمندی‌های پویا بر توانمندی‌های بازاریابی تاثیر مثبت دارد
  • BDAC به صورت غیرمستقیم و با واسطه از طریق توانمندی‌های پویا بر توانمندی‌های فناوری تاثیر مثبت دارد
  • توانمندی‌های بازاریابی و فناوری بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارند.

برای تست این مدل پرسش‌نامه‌ای برای شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف صنعت ارسال شد. صنایع خدمات مالی و بانکی، محصولات مصرفی، نفت و گاز و صنعتی بیش‌ترین سهم را در شرکت‌کنندگان این پرسش‌نامه داشتند.

به منظور ارزیابی توانمندی تحلیل عظیم‌داده، قابلیت سازمان برای یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی منابع داده‌ای مورد سنجش قرار گرفت. این قابلیت‌ها بر اساس شاخص‌های دارایی‌های ملموس (توانمندی‌های مالی، داده و فن‌آوری)، مهارت‌های انسانی (مدیریتی و فنی) و دارایی‌های ناملموس (فرهنگ داده محور و یادگیری سازمانی)  ارزیابی می‌شود. همچنین توانمندی پویا بر اساس میزان درک فرصت و تهدید، استفاده از فرصت‌ها و حفظ رقابت از طریق بهبود دارایی‌های خود سنجیده ‌می‌شود. توانمندی‌های بازاریابی و فناوری نیز بر اساس ظرفیت ارتباطاتی و خدماتی به گروه‌های مشتریان و توانمندی‌های فنی در تبدیل ورودی به خروجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت، سهم بازار، میزان رشد، سوددهی و نوآوری شاخص‌های اندازه‌گیری مزیت رقابتی تعریف شده‌اند.

نتایج بررسی این فرضیات در شکل زیر نشان داده شده است:

 

طبق نتایج به دست آمده فرضیه تاثیر غیرمستقیم BDAC بر مزیت رقابتی از طریق تاثیر بر عامل واسطه توانمند‌ی‌های پویا مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده این نکته است که تنها با بهبود و تقویت مهارت‌های تحلیل عظیم داده، سازمان به مزیت رقابتی دست پیدا نمی‌کند. بینش داده-محور تنها زمانی موجب مزیت رقابتی می‌شود که به درک سازمان از فرصت‌ها و استفاده از آن بینجامد.

مقاله برای تحقیقات آتی نیز پیشنهاد داده است عوامل زمینه‌ای و محیطی نیز به مدل تحقیق اضافه شود تا میزان تاثیر عوامل مدل در شرایط مختلف سنجیده شود.

 

[1] Big Data Analytics Capability

دریافت فایل