نام مقاله:    

An analysis on new hybrid parameter selection model performance over big data set

 

نویسندگان: Masurah Mohammad-Ali Selamat-Ondrej Krejcar – Hamido Fujita-Tao Wu

 

ژورنال :  Knowledge-Based Systems

 

شماره :  192

 

تاریخ انتشار : 15 مارچ 2020 

 

خلاصه :

انتخاب پارامتر یا انتخاب ویژگی یکی از کارهای دشوار در فرایند تحلیل داده است. انتخاب نادرست ویژگی باعث ایجاد ابهام با رخدادی جهت تصمیم اشتباه گردد. در فرآیند تحلیل تصمیم، چنانچه تصمیم گیرنده بتواند بهترین مدلی را بیابد که منجر به شناسایی و انتخاب و استفاده از بهترین ویژگی‌های بهینه‌سازی شده کمک می‌کند شود، به یک مزیت دست یافته‌ایم. 

عدم وجود مدل مناسب برای پیاده‌سازی و استفاده از آن به عنوان یک راهنما، تحلیل حجم زیاد و متنوع داده در عظیم داده، برای دانشمندان داده بسیار چالش‌برانگیز است.

این مقاله یک مدل پارامترسازی جایگزین را ارائه می‌دهد که قادر به تولید مجموعه ویژگی بهینه بدون نیاز به صرف هزینه زیاد  بوده که بر اساس دو مدل یکپارچه ساخته شده و می‌تواند به عنوان یک مدل جایگزین در یک فرآیند تحلیلگری عظیم داده مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت فایل