"Storytelling With Data: a data visualization guide for business professionals"

«داستان‌سرایی داده: راهنمای بصری‌سازی داده برای متخصصان کسب و کار»

این کتاب که توسط انتشارات وایلی به چاپ رسیده است، به خوانندگان خود مبانی بصری‌سازی داده و چگونگی برقراری ارتباط موثر با داده را می‌آموزد.

 با مطالعه «داستان‌سرایی داده»، قدرت داستان‌سرایی را کشف خواهید کرد و خواهید آموخت که چگونه می‌توان داده را به عنوان نقطه محوری داستان قرار داد.

 شما از طریق این کتاب خواهید آموخت که چگونه:
- اهمیت زمینه و مخاطب را بشناسید
- نویزها و مشکلات اطلاعات را تشخیص داده و از بین ببرید
- توجه مخاطب به مهم‌ترین بخش داده‌هایتان جلب کنید
- همانند یک طراح فکر کرده و از مفاهیم طراحی در بصری‌سازی داده استفاده کنید
- از قدرت داستان‌سرایی برای کمک به درک بهتر پیام توسط مخاطبان استفاده کنید

 آموزش‌های این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا داده‌های خود را به داستان‌های موثری تبدیل کنید که در ذهن مخاطبتان باقی بماند.

 در داده‌های شما داستانی وجود دارد، که «داستان‌سرایی داده» به شما مهارت و قدرت بیان نمودن آن را می‌دهد.

دریافت فایل