کتاب «تحلیلگری عظیم‌داده: تبدیل داده عظیم به پول عظیم»

"Big Data Analytics: Turning Big Data into Big Money"


این کتاب که توسط انتشارات وایلی به چاپ رسیده است، به تجزیه و تحلیل عظیم‌داده پرداخته و تمرکز آن بر کسب و کار و نحوه ارزش آفرینی داده می‌باشد.

ازجمله مطالبی که کتاب به آن پرداخته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- اهمیت تجزیه و تحلیل عظیم‌داده را نشان داده، فرایندهای موردنیاز را ارائه کرده و ارزش ملموس و غیر ملموس تجزیه و تحلیل داده‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد.
۲- به شناخت هرچه بیشتر بازارها و شناسایی فرصت‌های جدید کسب و کار کمک می‌کند.
۳- درنهایت، ابزارها و بهترین شیوه‌ها (Best Practices) را برای کار کردن با عظیم‌داده ارائه می‌کند.

 با گسترده شدن کسب و کارهای امروزی، عظیم‌داده برای تمامی انواع آن در تمامی ابعاد، در دسترس می‌باشد.

 از نحوه جمع آوری داده تا تجزیه و تحلیل و استفاده از آن، این کتاب به شما خواهد آموخت چگونه می‌توان عظیم‌داده را به جزء کلیدی استراتژی سازمان تبدیل کرد.

دریافت فایل