صنعت مالی، اخیرا بطور گسترده ای به استفاده از پایتون روی آورده است. بعضی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های بانکی به این مورد اختصاص یافته تا سیستم‌های مدیریت ریسک و هسته تجاری آنها را ایجاد کند. این کتاب در حالیکه برای پایتون 3 به روزرسانی گردیده است، به شما کمک می‌نماید تا با یادگیری زبان پایتون و راهنمایی توسعه دهندگان و تحلیلگران کمی از طریق کتابخانه‌ها و ابزارهای پایتون، به ساخت اپلیکیشن‌های مالی و تحلیل‌های مالی بپردازید.

با استفاده از مثال‌های کاربردی در طول کتاب، نویسنده به شما نشان می‌دهد که چگونه یک چارچوب بالغ را برای مشتقات و تحلیل ریسک شبیه سازی شده مونت‌کارلو توسعه دهید که یک مورد مطالعه واقعی و در سطح بزرگ می‌باشد.

دریافت فایل