کتاب مبانی عظیم داده، یک معرفی کاملا ملموس از عظیم داده فراهم می‌آورد. نویسنده مشهور فناوری اطلاعات، آقای توماس ارل و تیمش به طور شفافی مفاهیم کلیدی، تئوری و اصطلاحات و مبانی تکنولوژیک و تکنیک‌های عظیم داده را توضیح می‌دهند. تمام مطالب توسط مثال‌های مورد مطالعه و چند دیاگرام ساده پوشش داده می‌شوند. نویسنده‌ها با توضیح اینکه چگونه عظیم داده می‌تواند یک سازمان را برای حل گستره‌ای از مشکلات کسب و کاری شان که پیشتر غیرقابل حل بود مجهز سازد، آغاز می‌کنند. سپس آنها نشان می‌دهند که راهکار عظیم‌داده می‌تواند ساخته و پرداخته و ادغام با مزیت‌های رقابتی شان شود. 

کشف مفاهیم عظیم داده و اینکه چه چیزی موجب می‌شود از فرم‌های قبلی تحلیل داده و علم داده متفاوت گردد و تعیین انگیزه‌های کسب و کاری و راهبرهایی که در ورای اتخاذ عظیم داده قرار دارند از پیشرفت‌های عملیاتی گرفته تا نوآوری همه در نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دریافت فایل