امروزه ابزارهای متنوعی در خصوص عظیم داده موجود است. ابزارهای عظیم داده بازدهی هزینه‌ها و مدیریت بهتر زمان را در تحلیل داده‌ها به ارمغان می‌آورند.

یکی از ابزارهای مطرح عظیم داده در سال 2020 آپاچی کاساندرا می‌باشد. آپاچی کاساندرا برای مدیریت عظیم داده کاربرد فراوانی دارد و برای کار با داده‌های عظیم طراحی شده تا کاربران بتوانند این داده‌ها را به راحتی و با سرعت بالا دریافت نمایند.

آپاچی کاساندرا هیچ نقطه خاص خرابی (Single Point Of Failure) نداشته و به راحتی امکان توزیع روی چندین کامپیوتر را دارد .

در آپاچی کاساندرا از معماری خادم و مخدوم استفاده نشده و تمامی نودها به هم متصل بوده و با رفتار یکسان، داده‌ها در نودهای مختلف تکرار و داده‌ها به صورت P2P بر روی نودهای مختلف تکثیر می‌شوند و با تکثیر در چندین مرکز داده، تاخیر کمتری برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آپاچی کاساندرا از زبان پرس‌وجویی به نام CQL استفاده می نماید که بسیار شبیه زبان SQL است.

آپاچی کاساندرا توسط بسیاری از سازمان‌هایی که دارای مجموعه داده‌های عظیم هستند مانند Reddit NetFlix  ،Instagram و Github استفاده می‌شود.

 

لینک دسترسی به کاساندرا: http://cassandra.apache.org/download/

منبع: https://www.guru99.com/cassandra-tutorial.html