استفاده از ظرفیت‌های بیگ‌‌‌‌دیتا بدون اتخاذ استراتژی‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی آن در سازمان غیرممکن است. در عین حال بانک‌ها نیاز دارند که پیش‌شرط‌هایی را نیز رعایت کنند. درک درست از نیازها، توسعه فرهنگ و تفکر دیجیتالی در سازمان و همچنین ظرفیت‌سازی در استفاده از رایانش ابری از پیش‌شرط‌هایی است بانک‌ها برای پیاده‌سازی و استفاده از فناوری‌های بیگ‌دیتا به آن نیاز دارند. در گفت‌و‌گو با سعید روحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به بررسی راهبردها و پیش‌شرط‌های پیاده‌سازی تکنولوژی بیگ‌دیتا در بانک‌ها پرداخته‌ایم. 

این گفت‌وگو در فایل ذیل قابل دریافت است.

دریافت فایل