کتاب: "Big Data Science in Finance"

نویسندگان: Irene Aldridge, M. Avellaneda
سال انتشار: 2021
انتشارات: Wiley

معرفی:  علم داده بازارهای مالی را دگرگون کرده است. کتاب علم عظیم داده (big data) در امور مالی، ریاضیات و روش‌های تئوری و عملی را که صنعت مالی را شکل می‌دهند بررسی کرده است. این کتاب برای دانشجویان مسلط به علوم ریاضی پیشرفته و متخصصان حوزه مالی طراحی شده و بر اساس تحقیقات انجام شده در رشته‌های مهندسی و ریاضیات مالی جدیدترین مباحث را ارائه کرده است. کتاب به صورت تفصیلی نحوه شناخت سیگنال از نویز، نحوه برخورد با missing data و تصمیم‌سازی با استفاده از تکنیک‌های عظیم داده را توضیح می‌دهد.

مباحث اصلی که در کتاب مطرح شده، به شرح زیر است:

  • خوشه‌بندی داده
  • بهینه‌سازی نگهداری داده
  • دینامیک عظیم‌داده، روش‌‌های مونت کارلو و کاربرد آن در تحلیل عظیم داده
  • تفاوت روش تحلیل مولفه اساسی (PCA) و تجزیه مقادیر منفرد (SVD)

دریافت فایل