نام مقاله: تحلیل‌های عظیم‌داده از منابع شبکه‌های اجتماعی (Social-Network-Sourced Big Data Analytics)

نویسندگان: Wei Tan, M. Brian Blake, Iman Saleh, Schahram Dustdar

ژورنال: IEEE Internet Computing

شماره: VOL. 17 NO. 5

تعداد ارجاعات: 75

سال انتشار:2013

خلاصه:

مجموعه داده‌های بسیار بزرگ که به Big Data نیز شناخته می‌شوند، از حوزه‌های بسیاری سرچشمه می‌گیرند. هنگامی که میخواهیم روی عظیم‌داده‌ها پردازش دقیق انجام دهیم، استخراج دانش از همیشه دشوارتر می‌باشد.

پیشبرد پارادایم شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند موجب فراهم‌سازی شرایط همکاری در راستای حل چالش‌های پردازش عظیم‌داده‌ها گردد. در اینجا نویسندگان، استفاده از ابرهای تک منظوره یا ad-hoc  متشکل از افراد در شبکه‌های اجتماعی را برای پرداختن به حل چنین چالش‌هایی بررسی می‌کنند.

دریافت فایل