نام کتاب: Big Data Analytics in Healthcare

نویسندگان:

  • Anand J. Kulkarni
  • Patrick Siarry
  • Pramod Kumar Singh
  • Ajith Abraham
  • Mengjie Zhang
  • Albert Zomaya,Fazle Baki

 

انتشارات: Springer

سال انتشار: 2020

 

معرفی:

با توجه به رشد حجم داده‌های تولید شده در صنعت سلامت و تولید داده‌های غیرساختار یافته؛ تحلیل عظیم داده در این بخش می تواند اطلاعات سودمندی را جهت تصمیم‌گیری های مبتنی بر داده فراهم آورد. کتاب تحلیل عظیم داده در سلامت در 9 فصل و دو بخش اصلی و با رویکرد توسط جمعی از متخصصان این حوزه نگارش شده است. بخش اول کتاب به فرصت‌ها، چالش‌ها، ابزارها و پلتفرم‌های عظیم داده در بخش سلامت می پردازد و بخش دوم کتاب در خصوص مدلسازی‌های داده محور و الگوریتم‌های پرکاربرد تحلیل داده در سلامت می باشد.

در بخش اول کتاب، اجزای اصلی تحلیل عظیم داده در حوزه سلامت به طور کامل شرح داده می‌شود که در تصویر زیر آورده شده است. داده‌های ورودی، عملیات موردنیاز برای تحلیل، حوزه دانشی متخصص در سلامت و عناصر امنیتی چهار جز مهم در بخش سلامت می‌باشند که در پروژه‌های تحلیل عظیم داده، همواره باید مورد توجه قرار گیرند. نکته قابل توجه در تحلیل عظیم داده در این بخش؛ نقش پر رنگ افراد متخصص در سلامت در کنار مدل‌های تحلیلی می‌باشد؛ چرا که حساسیت استفاده از نتایج تحلیلی در مقایسه با سایر صنایع بسیار پررنگ‌تر می‌باشد. در این بخش علاوه بر بررسی اجزای سازنده اصلی تحلیل عظیم داده، به اصلی‌ترین چالش‌های فنی در پیاده‌سازی راه حل‌ها نیز پرداخته می‌شود و متناسب با هر یک نکات مفیدی بیان می‌گردد.

 

یکی دیگر از کاربردهای تحلیل داده در بخش سلامت، تصمیم‌گیری داده محور می‌باشد که در بخش دوم این کتاب به روش‌های مختلفی در این خصوص پرداخته شده است. استفاده از انواع الگوریتم‌های تکاملی و برنامه‌ریزی‌های چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت از جمله این روش‌ها می‌باشند که در قالب مطالعه موردی‌های کاربردی مورد بررسی قرار گرفتند.

دریافت فایل