فایل کتاب مدیریت عظیم داده در محیط رایانش ابری

“Managing Big Data in Cloud Computing Environments”

 این کتاب توسط Zongmin Ma در سال 2016 توسط انتشارات Information Science Referenceمنتشر شده است.

 رایانش ابری به عنوان یک پارادایم موفق رایانش خدمت محور ثابت شده و انقلابی در شیوه استفاده از زیرساخت های محاسباتی صورت گرفته است
 با استفاده از فناوری رایانش ابری، عظیم داده را می توان به طور موثر و کارآمد مدیریت نمود تا از جنبه های .مختلف حل مسئله و تصمیم گیری پشتیبانی گردد
 مدیریت عظیم داده در محیط رایانش ابری به دنبال آخرین پیشرفت ها در زمینه مدیریت داده ها و تجزیه و تحلیل در ابر است

آنچه شما در این کتاب شما خواهید یافت:
• ارائه اطلاعات به موقع و بر پایه پژوهش مربوط به ذخیره سازی داده ها
• به اشتراک گذاری، استخراج و نمایه سازی در سامانه های ابری


:round_pushpin:این کتاب یک منبع مرجع ایده آل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، متخصصان فناوری اطلاعات، پژوهشگران و متخصصان در زمینه های داده و مهندسی دانش است

دریافت فایل