سرویس Agro محصول جدید تیم OpenWeatherMap است که هدف اصلی آن توسعه سرویس‌های کشاورزی و پرداختن به نیازهای خاص این بخش می‌باشد. این محصول همچنین به بخش بیمه و بانکداری نیز اختصاص دارد و می‌تواند به عنوان ابزاری برای رتبه‌بندی مزرعه مورد استفاده قرار گیرد. 

داشبورد و ارائه API دو قسمت اصلی این محصول است که کشاورزان، توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی و دیگر بازیگران این حوزه می‌توانند از آن استفاده کنند. این سرویس 3 نوع اصلی API را به مشتریان ارائه می‌دهد که می‌توان از آن برای برنامه‌های کشاورزی و یا یادگیری ماشین استفاده شود.

1- سرویس API عکس‌های ماهواره‌ای برای محصولات کشاورزی

دادهایی که این API ارائه می‌دهد شامل NDVI ،EVI و رنگ‌های True و False می‌باشد. NDVI یک شاخص و نشانگر گرافیکی است که می‌تواند برای آنالیز اندازه‌گیری سنجش از راه دور استفاده شود و از تفاوت بین مادون قرمز که پوشش گیاهی منعکس می‌کند و نور قرمز که پوشش گیاهی جذب می‌کند، مشخص می‌شود. EVI نیز شاخص پوشش گیاهی پیشرفته است که رایج‌ترین شاخص برای ارزیابی پیشرفت پوشش گیاهی در طول زمان است. رنگهای TRUE و FALSE هم برای تجسم پوشش گیاهی و تمایز آن از زمین شهری یا هر زمین دیگری که برای اهداف کشاورزی استفاده نمی شود، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای تمایز بین انواع مختلف پوشش گیاهی نیز قابل استفاده است. این داده‌ها برای اکثر زمین‌های کشاورزی در دسترس هستند.

 

2- سرویس API آب‌وهوا برای محصولات کشاورزی

داده‌هایی که این API ارائه می‌دهد شامل اطلاعات آب‌وهوایی در حال حاضر و همچنین تاریخچه آن می‌باشد. همچنین پیش‌بینی از آب‌وهوای 5 روز آینده با فواصل سه ساعته را نیز ارائه می‌دهد. این مجموعه داده شامل دمای هوا، رطوبت، سرعت باد و دیگر پارامترهای هواشناسی می‌باشد.

3 -   سرویس API پارامترهای خاص برای کشاورزی

داده‌هایی که این API ارائه می‌دهد شامل دما و بارش تجمعی، دما و رطوبت خاک می‌باشد که دما و بارش تجمعی برای تصمیم‌گیری درست به تنظیم مقدار آستانه بستگی دارد. درجه دما و رطوبت خاک نیز شاخص‌های اساسی هستند که به مشتری امکان تنظیم فرآیند آبیاری و جلوگیری از آسیب به ریشه‌های محصول را می‌دهد.

داشبورد

داشبورد سرویسی است که شما بوسیله آن می‌توانید به صورت بصری با تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های آب‌وهوایی بر روی زمین‌های خود کار کنید. داشبورد ممکن است برای توسعه‌دهندگان برنامه‌های کشاورزی جالب باشد زیرا آنها می‌توانند با استفاده از ابزار چگونگی کارکرد API، کمیت و کیفیت داده، سرعت پردازش و در دسترس بودن خدمات را ارزیابی کنند. کشاورزان نیز می‌توانند از ویژگی‌های داشبورد استفاده کنند. با وجود محیط کاربری ساده، کشاورزان می‌توانند داده‌های مفید کشاورزی را برای زمین‌های خود به کار بگیرند و بر آنها و بدون هیچ برنامه‌نویسی بر زمین‌های خود نظارت کنند. کشاورزان می‌توانند اطلاعات مهمی برای زمین٬های خود بدست آورند که این می‌تواند برای تمام فصول و تمام مراحل کار مفید باشد.