شرکت Terra Seismic در سال 2012 در نیوجرسی با هدف بهبود تشخیص زودهنگام بلایای طبیعی ناشی از فعالیتهای لرزه ای مانند زلزله و سونامی، ایجاد شده است. ماموریت آنها کاهش ریسک و خطرات ناشی از زلزله می باشد. آنها با استفاده از فاکتورهای محیطی و داده های تاریخی احتمال وقوع لرزه را پیش بینی می کنند و داده ها را هم از طریق سایتشان، www.quakehunters.com، در دسترس مردم گذاشته اند.
 عظیم داده در حل چه مشکلاتی کمک می کند؟
زلزله و مشکلات مربوط به آن، مانند سونامی، پس لرزه و بهداشت عمومی، عوارض بزرگی بر زندگی انسانها دارند. در سال 2014، 16674 نفر زندگیشان را به خاطر همین مشکلات از دست دادند. با وجود بهبود علم پزشکی و پاسخگویی فوری به مشکلات، نرخ تلفات به علت افزایش جمعیت، در حال افزایش است. زلزله هزینه های زیادی مانند خراب شدن زیرساختها برای کشورها دارد که این هزینه ها به طور میانگین 13 میلیارد دلار در سال می باشد. کشورهای در حال توسعه به شدت از زلزله آسیب می بینند و این حادثه هزینه های زیادی به آنها وارد می کند.
 از عظیم داده چگونه در عمل استفاده می شود؟
Terra Seismic فناوری ای را توسعه داده است که به عظیم داده های ماهواره ای اشاره دارد و به گفته آنها می تواند زلزله را در هرجایی از جهان با دقت 90 درصد پیش بینی کند. برای انجام این کار، الگوریتم آنها بر جریان داده های زنده گرفته شده از تصاویر ماهواره ای و حسگرهای جوی نظارت می کند و آنها را همراه با داده های تاریخی زلزله های گذشته تحلیل می کند. وضعیت جوی می تواند الگوهای آزاد شدن انرژی را آشکار کند و حتی شکل غیرمعمول ابرها می تواند نشانه ای باشد که یک لرزش اتفاق خواهد افتاد. هنگامی که تکنیکهای مدل پیش بینی کننده با این داده ها به کار گرفته شوند، می تواند پیش بینی دقیقتری انجام شود.
مدل پیش بینی کننده Terra Seismic توسط شرکتهای بیمه ای، سرمایه گذاران بازارهای مالی و شرکتهای چندملیتی استفاده می شود. علاوه بر این داده ها به طور رایگان برای استفاده دولتها، خیریه ها و هماهنگ کننده نیروهای امدادی بر روی وبسایت بارگذاری شده است.
 چه نتیجه ای بدست آمد؟

:pushpin: شرکت Terra Seismic در سال 2012 در نیوجرسی با هدف بهبود تشخیص زودهنگام بلایای طبیعی ناشی از فعالیتهای لرزه ای مانند زلزله و سونامی، ایجاد شده است. ماموریت آنها کاهش ریسک و خطرات ناشی از زلزله می باشد. آنها با استفاده از فاکتورهای محیطی و داده های تاریخی احتمال وقوع لرزه را پیش بینی می کنند و داده ها را هم از طریق سایتشان، www.quakehunters.com، در دسترس مردم گذاشته اند.
:pushpin: عظیم داده در حل چه مشکلاتی کمک می کند؟
زلزله و مشکلات مربوط به آن، مانند سونامی، پس لرزه و بهداشت عمومی، عوارض بزرگی بر زندگی انسانها دارند. در سال 2014، 16674 نفر زندگیشان را به خاطر همین مشکلات از دست دادند. با وجود بهبود علم پزشکی و پاسخگویی فوری به مشکلات، نرخ تلفات به علت افزایش جمعیت، در حال افزایش است. زلزله هزینه های زیادی مانند خراب شدن زیرساختها برای کشورها دارد که این هزینه ها به طور میانگین 13 میلیارد دلار در سال می باشد. کشورهای در حال توسعه به شدت از زلزله آسیب می بینند و این حادثه هزینه های زیادی به آنها وارد می کند.
:pushpin: از عظیم داده چگونه در عمل استفاده می شود؟
Terra Seismic فناوری ای را توسعه داده است که به عظیم داده های ماهواره ای اشاره دارد و به گفته آنها می تواند زلزله را در هرجایی از جهان با دقت 90 درصد پیش بینی کند. برای انجام این کار، الگوریتم آنها بر جریان داده های زنده گرفته شده از تصاویر ماهواره ای و حسگرهای جوی نظارت می کند و آنها را همراه با داده های تاریخی زلزله های گذشته تحلیل می کند. وضعیت جوی می تواند الگوهای آزاد شدن انرژی را آشکار کند و حتی شکل غیرمعمول ابرها می تواند نشانه ای باشد که یک لرزش اتفاق خواهد افتاد. هنگامی که تکنیکهای مدل پیش بینی کننده با این داده ها به کار گرفته شوند، می تواند پیش بینی دقیقتری انجام شود.
مدل پیش بینی کننده Terra Seismic توسط شرکتهای بیمه ای، سرمایه گذاران بازارهای مالی و شرکتهای چندملیتی استفاده می شود. علاوه بر این داده ها به طور رایگان برای استفاده دولتها، خیریه ها و هماهنگ کننده نیروهای امدادی بر روی وبسایت بارگذاری شده است.
:pushpin: چه نتیجه ای بدست آمد؟
Terra Seismic از سال 2004 که شروع به تست فناوری خود کرد، 90 درصد از زلزله های بزرگ را پیش بینی کرده است. بیشتر لرزه ها با مقدار 6 ریشتر یا بزرگتر از آن در فاصله یک روز تا سی روز به طور دقیق پیش بینی شده اند.
:pushpin: از چه داده هایی استفاده می شود؟
داده هایی که از ایستگاه های پایش محیطی گرفته شده است، جریان های داده ای زنده و به هنگام گرفته شده از عکسهای ماهواره ای و داده های تاریخی فعالیتهای لرزه ای، همه گرفته و پایش می شوند.
:pushpin: جزئیات فنی کار چه بود؟
Terra Seismic به منظور استخراج بینشها در مورد احتمال وقوع زمین لرزه در نقاط خاص، الگوریتمهای سفارشی منبع باز با استفاده پایتون ایجاد کرده است. این الگوریتمها، هر روزه حجم زیادی از داده های زنده از مناطقی که احتمال اتفاق زلزله در آن هست یا در مناطقی که لرزه در حال اتفاق است، را پردازش می کنند. این داده ها ذخیره می شوند و در سرورهای آپاچی توزیع می شوند. از سال 2004 که شروع به تست فناوری خود کرد، 90 درصد از زلزله های بزرگ را پیش بینی کرده است. بیشتر لرزه ها با مقدار 6 ریشتر یا بزرگتر از آن در فاصله یک روز تا سی روز به طور دقیق پیش بینی شده اند.

 از چه داده هایی استفاده می شود؟
داده هایی که از ایستگاه های پایش محیطی گرفته شده است، جریان های داده ای زنده و به هنگام گرفته شده از عکسهای ماهواره ای و داده های تاریخی فعالیتهای لرزه ای، همه گرفته و پایش می شوند.
 جزئیات فنی کار چه بود؟
Terra Seismic به منظور استخراج بینشها در مورد احتمال وقوع زمین لرزه در نقاط خاص، الگوریتمهای سفارشی منبع باز با استفاده پایتون ایجاد کرده است. این الگوریتمها، هر روزه حجم زیادی از داده های زنده از مناطقی که احتمال اتفاق زلزله در آن هست یا در مناطقی که لرزه در حال اتفاق است، را پردازش می کنند. این داده ها ذخیره می شوند و در سرورهای آپاچی توزیع می شوند.