نام مقاله: بررسی تحلیل اینترنت اشیا
(Analytics for the Internet of Things: A Survey)
نویسندگان: Eugene Siow، Thanassis Tiropanis، Wendy Hall
ژورنال: ACM Computing Surveys (CSUR)
شماره: Vol.51
تعداد دانلود: 854
سال انتشار: Sep.2018

خلاصه:

اینترنت اشیا(Internet of Things) یک شبکه از موجودیت‌های فیزیکی هوشمند می‌باشد. این موجودیت‌های فیزیکی مقدار زیادی داده تولید می‌کنند. این مقاله به بررسی اینترنت اشیا و تحلیل عظیم‌داده‌ها از نظر ابزار برای ایجاد کاربردهای کارآمد، موثر و نوآورانانه برای طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها می‌پردازد. نویسندگان این مقاله چشم‌انداز وسیعی را برای اینترنت اشیا و تحلیل داده‌های آن بررسی کرده‌اند و یک طبقه‌بندی از رویکردهای تحلیل را فراهم می‌آورند و یک طبقه‌بندی لایه‌ای از داده اینترنت اشیا تا تحلیل را پیشنهاد می‌دهند. این طبقه‌بندی‌ها به ما این امکان را می‌دهد که بینش مربوط به تناسب تکنیک‌های تحلیلی که شامل بررسی فناوری و زیرساخت تحلیلی می‌شود، را بدست آوریم.

نویسندگان این مقاله از روش سیستماتیک برای نوشتن مقاله خود استفاده کرده‌اند و کار خود را جستجوی کلیدواژه‌های عظیم‌داده یا تحلیل که توسط اینترنت اشیا فیلتر شده بود و در محدوده سال‌های 2011 تا 2017 شروع کردند و توانستند به دو سوال اصلی این تحقیق پاسخ دهند.

سوال اول) چه مواردی از تحلیل اینترنت اشیا یا کاربرد آن چاپ شده‌اند؟

سوال دوم) چه زیرساختی برای تحلیل عظیم‌داده اینترنت اشیا مورد نیاز است؟

برای سوال اول نویسندگان به پاسخی در قالب شکل زیر دست یافتند:

در این شکل کاربرد و مقاله مورد نظر، طبقه‌بندی کاربردهای براساس حوزه، منبع داده‌ای و تکنیک‌های استفاده شده در آن آورده شده است و در ادامه مقاله تمام این کاربردها شرح داده شده‌اند. منظور از Currency در جدول، تحلیل بلادرنگ یا تاریخی می‌باشد.

 

نتایجی که برای پاسخ‌دهی به سوال دوم یافت شد، در شکل زیر جمع‌آوری شده است:

در این شکل تمام نکاتی در مورد حوزه‌ها و کاربردها، تکنیک‌های تحلیل و داده‌ها از مقالات جمع‌آوری شده، آورده شده است.

در ادامه مقاله زیرساخت‌های موردنیاز و انواع آن‌ها که در مقالات به آن‌ها اشاره شده بود نیز آورده شده‌اند. این زیرساخت‌ها در قسمت‌های تولید داده، جمع‌آوری و تجمیع داده‌ها، ذخیره‌سازی و پردازش آن‌ها اشاره شده است.

دریافت فایل