نام مقاله:

Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big data is not always better data

 

نویسندگان مقاله:

Maryam Ghasemaghaei , Goran Calic

 

 ژورنال:

Journal of Business Research

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری ویژگی‌های اصلی عظیم داده (big data)، سرعت (Velocity)، حجم (Volume) و تنوع (Variety) بر روی عملکرد نوآوری در سازمان است.

براساس تئوری یادگیری سازمانی، نوآوری‌های سازمانی به معنی منطبق شدن سازمان بر مبنای اطلاعات جدید است. در نتیجه، پژوهشگران این تحقیق انتظار دارند عظیم داده‌ها با ارائه به موقع حجم زیادی (Volume) از داده‌های متنوع (Variety) به مدیران، نوآوری و در نتیجه یادگیری سازمانی را افزایش دهند.

این پژوهش دارای 3 فرض است :

  • حجم داده‌ها باعث افزایش عملکرد نوآوری می‌شود.
  • تنوع داده‌ها باعث افزایش عملکرد نوآوری می‌شود.
  • سرعت داده‌ها باعث افزایش عملکرد نوآوری می‌شود.

برای آزمایش صحت فرضیات تحقیق از رویکرد پیمایشی استفاده شده است و تنها  مدیران رده بالا و میانی سازمان برای پاسخ دادن به پرسشنامه انتخاب شدند. زیرا لازم است شرکت کنندگان برای پاسخگویی به سوالات مربوط به تاثیر عظیم داده بر خروجی شرکت، از دانش کافی برخوردار باشند. برای کنترل تاثیر عواملی چون فرهنگ، موقعیت سازمانی و وظایف مدیران بر روی جواب‌ها، شرکت کنندگان در نظرسنجی تنها به مدیران در  ایالات متحده محدود شدند.  نظرسنجی از طریق ایمیل به 1286 نفر طی دو ماه در سال 2018 ارسال شد. سپس، از میان پاسخ‌های دریافت شده، آن دسته از شرکت کنندگانی که از کاربرد عظيم داده در شرکت خود آگاهی نداشتند از مجموعه داده‌ها حذف شدند. علاوه بر این، پاسخ‌هایی را که در کمتر از 10 دقیقه تکمیل شده بودند، ناقص بودند، در ابتدای نظرسنجی خاتمه یافتند و یا  برای همه سوالات پاسخ یکسانی نوشتند (مثلاً هر 6 سال) حذف شدند. در نهایت، 239 پاسخ قابل استفاده برای مطالعه و بررسی در نظر گرفته شد. برای بررسی تاثیر مستقیم خصوصیات عظيم داده (به طور جداگانه) بر اثربخشی و کارایی نوآوری، تجزیه و تحلیل post-hoc انجام شده است.

 

نتایج نشان می دهد به جای در نظر گرفتن "عظيم داده" به عنوان یک متغیر جامع، باید هر یک از ویژگی‌های اصلی عظيم داده (به عنوان مثال، تنوع ، سرعت و حجم) را جداگانه بررسی کرد، چرا که هر ویژگی قابلیت تاثیرگذاری متفاوتی بر روی نوآوری سازمان خواهد داشت. برای مثال در این تحقیق، "تنوع" و "سرعت" داده به طور مثبتی باعث افزایش کارآیی سازمان و عملکرد نوآوری می‌شود، اما حجم داده تاثیر قابل توجهی ندارد. بنابراین، تمرکز انحصاری روی جمع آوری مقادیر زیادی از داده‌ها به شرکت‌ها در ارتقا عملکرد نوآوری کمکی نخواهد کرد. همچنین باید "انواع مختلف" داده‌ها به موقع و در زمان مناسب در اختیار تحلیلگران داده قرار بگیرند. در کل، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که عظيم داده‌ها همیشه داده‌های بهتری نیستند. بلکه برای بهبود عملکرد نوآوری شرکت "سرعت" داده‌ها نقش قابل توجهی نسبت به سایر ویژگی‌های اصلی عظيم‌داده‌ها دارد. به طور خلاصه، یافته‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌های عظيم داده می‌توانند تأثیرات مختلفی بر نتایج شرکت داشته باشند. درک تأثیر هر مشخصه عظيم داده بر نتایج شرکت‌ها، آنها را قادر می‌سازد تا منابع خود را به طور مناسب در جهت بهبود عملکرد کلی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل