"عظیم‌داده، چگونه داده‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ را قدرت می‌بخشند"
"Big Data, Understanding How Data Powers Big Business"

 بخش اول: "فرصت کسب و کار عظیم‌داده"
" The Big Data Business Opportunity"

امروزه، منابع جدید داده مانند رسانه‌های اجتماعی، سنسورها و یا داده‌های جغرافیایی، فرایند خلق ارزش سازمان‌ها را دگرگون کرده است. این منابع جدید، اطلاعات بیشماری را درباره مشتری، از جمله، علائق، سبک زندگی، عادات خرید و سلائق او را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.
 برای اینکه سازمانی بتواند عظیم‌داده را وارد فرایندهای خویش کرده و از این طریق کسب ارزش کند، این کتاب، چارچوبی به نام «شاخص بلوغ مدل کسب و کار عظیم‌داده (Big Data Business Model Maturity Index)»، ارائه نموده است. این شاخص به سازمان‌ها کمک می‌نماید تا با تحلیل وضعیت کنونی خویش، بدانند در کدام بخش از فرایند خلق ارزش از عظیم‌داده هستند و مسیر حرکت خویش را مشخص کنند. این چارچوب شامل 5 فاز می‌باشد:

1. پایش کسب و کار (Business Monitoring)
این فاز، نقاط پایین‌تر (و یا بالاتر) از عملکرد فرایند را شناسایی کرده و همچنین به‌صورت خودکار هشدارهایی را در رابطه با عملکرد نامطلوب فرایند (به‌ویژه در نقاط بحرانی) ارسال می‌کند. فاز پایش، درحقیقت، بخش‌هایی از کسب و کار که نیاز به بررسی بیشتری دارد را شناسایی می‌کند؛ مانند شاخص‌ها از جمله توسعه برند، عملکرد محصول، رضایت مشتری، سهم‌ها از جمله سهم بازار و سهم کیف پول. این فاز، نقطه آغازی است برای حرکت به سوی خلق ارزش از عظیم‌داده

2. رویکرد کسب و کار (Business Insights)
این فاز، منابع جدید داده را به همراه ابزارهای پیشرفته‌ای همانند تحلیل‌های پیش بینی و داده کاوی، با استفاده از داده‌های بهنگام، برای بدست آوردن نگرش جدیدی به کسب و کار و استفاده از آن برای فرایندهای کلیدی کسب و کار به کار می‌بندد. این فاز همچنین به‌عنوان «به من بگو چه چیز را بدانم» نیز شناخته می‌شود.

3. بهینه سازی کسب و کار (Business Optimization)
فاز سوم، سطح بلوغ کسب و کار را نشان می‌دهد؛ جایی که سازمان از تحلیل‌های داده، جهت بهینه سازی خودکار عملیات کسب و کار استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، برنامه ریزی منابع، بر اساس پیشینه خرید، رفتارهای خریدار و رویدادهای محلی و همچنین قیمت گذاری محصول براساس الگوهای خرید فعلی، سطح موجودی و جذابیت محصول (براساس داده‎‌های شبکه‌های اجتماعی) انجام می‌گردد.

4. خلق ارزش از داده (Data Monetization)
این فاز، مرحله‌ای است که سازمان‌ها به دنبال استفاده از عظیم‌داده برای فرصت‌های جدید کسب درآمد هستند؛ فاز «خلق ارزش از داده» شامل سه سطح می‌شود:
 الف- یکپارچه کردن داده‌های مرتبط با مشتری، محصول و بازار برای فروش به سازمان‌های دیگر؛ به‌عنوان مثال، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه هوشمند
 ب- استفاده از تحلیل داده و اضافه کردن نتایج آن به محصول و هوشمندسازی آن؛ برای مثال، خودروهایی که الگوی رانندگی و رفتارهای انسان را می‌آموزند.
 ج- ارائه رویکرد عملی و توصیه‌های شخصی سازی شده برمبنای رفتار مشتری جهت بهبود تجربه مشتری، مانند داشبوردهای سرمایه گذار که اهداف سرمایه گذاری و سطح کنونی درآمد را تعیین کرده و توصیه‌هایی جهت سرمایه گذاری ارائه می‌دهد.

5. دگردیسی کسب و کار (Business Metamorphosis)
فاز پنجم و آخر این مدل، هدف غایی سازمان‌هایی است که به دنبال دگرگون سازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از داده هستند. سازمان‌ها با استفاده از داده‌های مربوط به الگوی مصرف مشتری، عملکرد محصول و روندهای کلی بازار، مدل کسب و کار خود را به سمت خدمات جدید در بازارهای جدید سوق می‌دهند؛ برای مثال، شرکت‌های انرژی، به سمت کسب و کار بهینه سازی مصرف انرژی خانگی حرکت کرده و توصیه‌هایی جهت زمان تعویض لوازم خانگی ارائه می‌دهند. در حقیقت، سازمان‌ها در این فاز، از مدل کسب و کار محصول محور، به مدل کسب و کار پلتفرم/اکوسیستم محور تغییر جهت می‌دهند.

 «شاخص بلوغ مدل کسب و کار عظیم‌داده»، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بدانند اکنون در کدام مرحله هستند و با استفاده از قابلیت‌های عظیم‌داده، مسیر حرکت خویش را تعیین کرده و فرصت‌های جدید کسب و کار و خلق ارزش از داده را کشف کنند.