کتاب:

“Internet of things and big data analytics toward next-generation intelligence”

نویسندگان:

Dey, N., Hassanien, A. E., Bhatt, C., Ashour, A., & Satapathy, S. C.

سال انتشار: ۲۰۱۸

انتشارات: Springer

در این کتاب که در ارتباط با عظیم داده‌ها و اینترنت اشیا است، نه تنها در ارتباط با چالش‌های حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، بلکه در مورد رویکردهای Energy-efficient به منظور بهبود جایگاه ماشین‌های مجازی در محیط‌های رایانش ابری نیز بحث می‌کند. عظیم داده‌ها و اینترنت اشیا را می‌توان دو طرف یک سکه در نظر گرفت، با این حال، استخراج، تحلیل و مدیریت داده‌های اینترنت اشیا، یک چالش جدی تلقی می‌شود. بر این اساس، برای تحلیل داده‌های اینترنت اشیا باید از پلتفرم/زیرساخت‌های تحلیلی مناسبی استفاده شود. فناوری اطلاعات به افراد امکان بارگذاری، بازیابی، ذخیره و جمع‌آوری اطلاعات را می‌دهد که در نهایت عظیم داده‌ها را تشکیل می‌دهند. کاربرد تحلیل عظیم داده‌ها در چند سال اخیر بسیار افزایش یافته است. در عین حال، اینترنت اشیا به آگاهی عمومی وارد شده و باعث ایجاد تصوراتی در مورد اینکه یک جهان کاملا متصل می‌تواند چه چیزی را ارائه کند، شده است. علاوه بر این، در این کتاب در ارتباط با تحلیل عظیم داده‌های بلادرنگ برای استخراج هوش عملی در برنامه‌های سازمانی در حوزه‌های مختلف، نظیر صنعت و کشاورزی نیز بحث می‌شود. همچنین در این کتاب، به امنیت و حریم خصوصی فناوری‌های اینترنت اشیا و عظیم داده‌ها می‌پردازد و تاثیر اینترنت اشیا را بر چندین سناریو در طراحی شهرهای هوشمند نشان می‌دهد. در کل می‌توان گفت که این کتاب یک تحلیل عمیق را ارائه کرده و آخرین تکنیک‌ها، چارچوبها و استراتژی‌ها در ارتباط با فناوری اینترنت اشیا و عظیم داده‌ها را به دانشمندان، مهندسان و متخصصان این زمینه معرفی می‌کند.

دریافت فایل