نام مقاله: اقتصاد در عصر عظیم‌داده

Economics in the age of big data

نام ژورنال: Science

شماره: Vol. 346, Issue 6210

نویسندگان Jonathan Levin, Liran Einav

سال انتشار: 2014

ارجاعات: 126

 

 

کیفیت و کمیت داده‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، با سرعت در حال رشد هستند. تحقیقات تجربی به شکل فزاینده‌ای، متکی بر داده‌های حجیم سازمانی یا داده‌های بخش خصوصی هستند. در این مقاله تعدادی از چالش‌های دسترسی به این داده‌ها و استفاده از آنها بررسی می‌شود. همچنین در این مقاله، روش‌های آماری و نوع سوالاتی که اقتصاددانان جایگزین روشهای قدیمی باید بکنند معرفی می‌شوند.

این مقاله، مروری بر راه‌هایی دارد که انقلاب اطلاعات، تحقیقات اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. داده‌های عمیق‌تر و جزیی‌تر، قطعا می‌توانند تاثیرات فرآیندهای اقتصادی را بهتر نشان دهند و ضمن اینکه به سوالات قدیمی جواب‌های بهتر می‌دهند، سوالات و تحقیقات جدیدی را نیز آغاز کنند. ورود عظیم‌داده‌ها می‌تواند شیوه برخورد اقتصاددانان با تحقیقات تجربی را تحول بخشد.

چالش‌های زیادی برای اقتصاددانان در بهره‌گیری از این داده‌ها وجود دارد که عبارتند از:

  • دسترسی به داده‌ها
  • ایجاد یا کسب قابلیت‌های مدیریت داده و برنامه نویسی، که برای کار با داده‌های عظیم لازم اند.
  • مهمتر از همه، شیوه تفکری که بتواند داده‌ها را خلاصه کرده، توصیف نموده و آنها را تحلیل نماید.

 

عظیم‌داده‌ها جایگزینی برای روشهای معمولی اقتصاد نیستند و هنوز شک وجود دارد که بتوانند دامنه این تحقیقات را به طور کلی تغییر دهند. اما در این مقاله به فرصت‌های متعددی که کاربرد عظیم‌داده‌ها در اقتصاد ایجاد می‌کند، اشاره شده است.

 

دریافت فایل