June 28, 2018

نام مقاله: تعلیم و آموزش برای موفقیت مشاغل در عظیم داده و آنالیز کسب و کار (Education and training for successful career in Big Data and Business Analytics)

نویسندگان: Dubey, Rameshwar, and Angappa Gunasekaran

ژورنال: Industrial and Commercial Training

شماره: VOL. 47 NO. 4

تعداد ارجاعات: 27

سال انتشار:2015

خلاصه:

در صورتی که ما استعداد کافی در مهارت‌های سخت ‌و ‌نرم‌ برای مواجهه با چالش BDBA را داشته باشیم، «عظیم داده و تجزیه‌و‌تحلیل کسب‌و‌کار» (BDBA) پتانسیل بسیار بالایی در افزایش ارزش سازمان دارد. در این مقاله تلاش شده تا به درک مجموعه مهارت مورد نیاز برای موفقیت در BDBA کمک شود.

 در سال‌های اخیر این موضوع در دانشگاه و مشاغل توجه زیادی را به خود جلب کرده است، تقریبا هر نوشته‌ای، به استثنای والر و فاوست (2013)، بر مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در BDBA تمرکز کرده است. مقاله تلاش کرده‌ است که کار قبلی را با استفاده از AI گسترش دهد تا مهارت‌های مورد نیاز برای پیشرفت در حرفه BDBA را شناسایی کند. ابتدا تجزیه‌و‌تحلیل‌ها به دو مجموعه مهارت‌ طبقه‌بندی شده اند؛ اول، مهارت‌های سخت، که اکثر آنها مهارت‌های شناخته شده توسط والر و فاوست (2013) را تایید می‌کنند و دوم، مهارت‌های نرم، که با استفاده از رویکرد AI که با مستندات موجود پشتیبانی می‌شود، بدست آمده است (مثلا Chen et al.، 2012). به طور کلی، تلاش شده که به خواست‌های محققین برای آموزش BDBA پاسخ داده شود (Chen et al.، 2012؛ Waller and Fawcett، 2013). در پاسخ به این نیاز فوری، تلاش شده چارچوبی نظری برای آموزش BDBA ایجاد شود.

لينك آدرس مقاله:

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ICT-08-2014-0059

 

دریافت فایل