ماحصل چهاردهمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (زمستان‌‌نامه ۹۹) در کانال تلگرام ما قابل دریافت می‌باشد.