ماحصل دهمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (زمستان‌نامه ۹۸) در کانال تلگرام ما قابل دریافت می‌باشد.