ماحصل هشتمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (تابستان‌نامه ۹۸) در کانال تلگرام ما قابل دریافت می‌باشد.