ماحصل نوزدهمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (بهارنامه 1401) در کانال تلگرام و کانال واتس‌اپ ما قابل دریافت می‌باشد.