برف‌نامه

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در دومین شماره نشریه آن تحت عنوان "برف‌نامه"، مرور می‌کنیم.

فایل PDF را میتوانید از کانال تلگرام ما دانلود نمایید.