تابستانه

ماحصل چهارمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (تابستانه ۹۷) در پست بعد قابل دریافت می‌باشد.

تابستان‌نامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در هشتمین شماره نشریه آن تحت عنوان "تابستان‌نامه"، مرور می‌کنیم.

بهارنامه 98

فصلی دیگر از فعالیت‌های گروه "تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار" را در هفتمین شماره نشریه آن تحت عنوان "بهارنامه"، مرور می‌کنیم.

بهارانه

ماحصل سومین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (بهارانه ۹۷)، به صورت پی دی اف در کانال تلگرامی ما قابل دریافت می‌باشد.

زمستان‌نامه97

ماحصل پنجمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (پاییزنامه ۹۷) در کانال تلگرام ما قابل دریافت می‌باشد.

پاییزنامه

ماحصل پنجمین فصل از فعالیت‌های گروه تحلیلگری عظیم‌داده و کسب و کار، (پاییزنامه ۹۷) در کانال تلگرام ما قابل دریافت می‌باشد.

طراحی توسط ب.علی‌میرزایی